Niš

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Niš
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 15486
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 45326
Ukupno % 34.17
Obuhvat Niš
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 4548
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 45326
Ukupno % 10.03
Odziv Niš
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 4548
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 15486
Ukupno % 29.37
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Niš
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 126
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 724
Ukupno % 17.40
Procenat prisustva karcinoma Niš
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 4548
Ukupno % 0.00

Kancelarija za skrining raka