Mali Iđoš

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.02.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Mali Iđoš
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 812
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 2167
Ukupno % 37.47
Obuhvat Mali Iđoš
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 417
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 2167
Ukupno % 19.24
Odziv Mali Iđoš
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 417
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 812
Ukupno % 51.35
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Mali Iđoš
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 18
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 51
Ukupno % 35.29
Procenat prisustva karcinoma Mali Iđoš
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 417
Ukupno % 0.00

Kancelarija za skrining raka