Lebane

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Lebane
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 437
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 3857
Ukupno % 11.33
Obuhvat Lebane
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 264
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 3857
Ukupno % 6.84
Odziv Lebane
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 264
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 437
Ukupno % 60.41
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Lebane
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 2
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 5
Ukupno % 40.00
Procenat prisustva karcinoma Lebane
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 1
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 264
Ukupno % 0.38

Kancelarija za skrining raka