Sremska Mitrovica

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.02.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 2835
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 14714
Ukupno % 19.27
Obuhvat Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2184
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 14714
Ukupno % 14.84
Odziv Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2184
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 2835
Ukupno % 77.04
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 25
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 69
Ukupno % 36.23
Procenat prisustva karcinoma Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2184
Ukupno % 0.00

Kancelarija za skrining raka