Topola

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Topola
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 0
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 4085
Ukupno % 0.00
Obuhvat Topola
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 0
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 4085
Ukupno % 0.00
Odziv Topola
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 0
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 0
Ukupno % NaN
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Topola
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 0
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 0
Ukupno % NaN
Procenat prisustva karcinoma Topola
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 0
Ukupno % NaN

Kancelarija za skrining raka