Čukarica

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 10.06.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Čukarica
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 4554
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 31036
Ukupno % 14.67
Obuhvat Čukarica
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 4230
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 31036
Ukupno % 13.63
Odziv Čukarica
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 4230
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 4554
Ukupno % 92.89
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Čukarica
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 242
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 307
Ukupno % 78.83
Procenat prisustva karcinoma Čukarica
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 19
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 4230
Ukupno % 0.45

Kancelarija za skrining raka