Voždovac

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Voždovac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 2171
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 26783
Ukupno % 8.11
Obuhvat Voždovac
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2171
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 26783
Ukupno % 8.11
Odziv Voždovac
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2171
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 2171
Ukupno % 100.00
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Voždovac
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 109
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 307
Ukupno % 35.50
Procenat prisustva karcinoma Voždovac
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 9
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2171
Ukupno % 0.41

Kancelarija za skrining raka