Pančevo

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 31.01.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Pančevo
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 5806
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 22099
Ukupno % 26.27
Obuhvat Pančevo
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 4057
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 22099
Ukupno % 18.36
Odziv Pančevo
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 4057
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 5806
Ukupno % 69.88
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Pančevo
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 175
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 325
Ukupno % 53.85
Procenat prisustva karcinoma Pančevo
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 5
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 4057
Ukupno % 0.12

Kancelarija za skrining raka