Sombor

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.06.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Sombor
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 3717
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 15926
Ukupno % 23.34
Obuhvat Sombor
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2231
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 15926
Ukupno % 14.01
Odziv Sombor
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2231
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 3717
Ukupno % 60.02
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Sombor
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 39
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 121
Ukupno % 32.23
Procenat prisustva karcinoma Sombor
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 4
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2231
Ukupno % 0.18

Kancelarija za skrining raka